Sök

Sök litteratur i Libris

Sök i olika samlingar och andra bibliotek på Libris-webben.

Bibliotekets sökguide

I Sökguiden beskrivs sökmetoder, sökteknik och sökverktyg.

Digital informationsdisk

Måndag:

09:00-15:00

Tisdag:

12:00-15:00

Onsdag:

09:00-15:00

Torsdag:

09:00-15:00

Fredag:

09:00-15:00

» Gå till vår digitala informationsdisk i Zoom

» Mer information och fler kontaktvägar


Veckans öppettider

  • Måndag: Stängt
    Tisdag: Stängt
    Onsdag: Stängt
    Torsdag: Stängt
    Fredag: Stängt

Ny student

Här har vi samlat information som kan vara bra för dig att veta som ny student. Välkommen till Anna Lindh-biblioteket!

Stöd på distans

Behöver du hjälp? Besök gärna vår informationsdisk i Zoom för att få hjälp online.

Puff bild
Stöd till forskning
Vi kan hjälpa dig med många frågor som rör publicering av vetenskapliga arbeten, referenshanteringsprogram, publiceringsdatabaser och bibliometri.