Sök

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Institutionen kännetecknas av mötet mellan civil och militär expertis, mellan teori och beprövad erfarenhet, samt mellan akademi och professionerna inom säkerhetssektorn.

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap rymmer fem ämnen och ansvarar därmed för forskning och utveckling inom Folkrätt, Ledarskap under påfrestande förhållanden, Krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt Statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan.

Forskning och utbildning

Med institutionens breda ämneskunskap utbildar vi deltagare på de militära programmen och ansvarar för huvuddelen av skolans civila högskoleprogram och kurser samt genomför uppdragsutbildningar.

Forskningen inom de fem ämnena sträcker sig nationellt såväl som internationellt, från förståelse av, och agerandet vid, kriser i fredstid till stormaktskonflikter. Det är forskning av hög internationell klass vilket medför flera nationella och internationella samarbeten och kontakter.

Totalförsvar och krisberedskap

Institutionen innehåller ett centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet som utgör navet för kunskapsuppbyggnad och utbildning inom totalförsvars- och krisberedskapssystem. Samarbetsparters är framförallt myndigheter inom totalförsvarssystemet, regering och riksdag.

Läs mer om Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Organisationsschema

Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen eva-karin.olsson@fhs.se.
Dela: