Sök

Högskoleledning

I högskoleledningen ingår rektor, prorektor, vicerektor, ordföranden i forsknings- och utbildningsnämnden samt högskoledirektören.

Rektor Robert Egnell är professor och leder Försvarshögskolans verksamhet. Han utsågs av regeringen 2019.

Tillförordnad prorektor och forskningschef Malena Britz, är docent och ansvarar för Försvarshögskolans forskning. Prorektor är rektors ställföreträdare.

Vicerektor Fredrik Ståhlberg är brigadgeneral och ansvarar för utbildningen vid Försvarshögskolan.

Christina Zander är högskoledirektör och chef för högskoleförvaltningen.

Ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden Stefan Silfverskiöld är överstelöjtnant och lektor.

Robert Egnell

Högskoleledning, Rektor, Professor

Robert.Egnell@fhs.se +46 8-55342768
Malena Britz

Högskoleledning, Prorektor, Forskningschef

Malena.Britz@fhs.se +46 8-55342716
Christina Zander

Högskoledirektör, Högskoleledning

Christina.Zander@fhs.se +46 8-55342905
Stefan Silfverskiöld

Högskoleledning, Ordf. FoUN, Universitetslektor

Stefan.Silfverskiold@fhs.se +46 8-55342850
Dela: