Sök

Styrelse

Försvarshögskolans styrelse består av femton ledamöter. De externa ledamöterna, däribland ordförande, utses av regeringen, normalt för tre år.

Nedanstående externa ledamöter har utnämnts för perioden 1 maj 2020 till 30 april 2023.

 • Gunnar Holmgren, generaldirektör, Arbetsgivarverket (ordf.)
 • Camilla Asp, avdelningschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Klas Eksell, generalmajor, personaldirektör Försvarsmakten
 • Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk analytiker, VD Tjäderns byrå
 • Mika Kerttunen, docent vid finska Försvarshögskolan
 • Viktoria Mattsson, chef för samverkan, externfinansiering och innovation vid Luleå tekniska universitet
 • Eva-Lotta Kraft, direktör, VD Eva-Lotta Kraft Affärskonsult AB
 • Elisabet Nihlfors, professor, Uppsala universitet

Totalt består styrelsen av 15 ledamöter. Utöver de externa ledamöterna ingår rektor, tre lärarrepresentanter som utses tre år i taget och tre studentrepresentanter som utses efter varje kårval. För närvarande är det: 

 • Robert Egnell, rektor, professor i ledarskap
 • Kent Andersson, lärarledamot, universitetslektor
 • Fredrik Thisner, lärarledamot, universitetslektor
 • Per Eliasson, lärarledamot, överstelöjtnant och chef militärhistoriska sektionen
 • Viktorija Pesic, studentledamot
 • Ian Fernström, studentledamot
 • Henrik Paulsson, studentledamot


Dela: