Sök

Militärvetenskapliga institutionen

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena försvarssystem, krigsvetenskap, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik.

Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av sex avdelningar.

Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

Chef för den militärvetenskapliga institutionen är överste Christian Jeppsson.

Organisation

Taktikavdelningen

 • Marksektionen
 • Marinsektionen
 • Luftsektionen
 • Spelsektionen

Läs mer om taktikavdelningen

Operativa avdelningen

 • Sektionen för gemensamma operationer
 • Sektionen för operativa funktioner
 • Militärhistoriska sektionen
 • Språksektionen

Läs mer om operativa avdelningen

Avdelningen för ledningsvetenskap och försvarssystem

 • Sektionen för militärtekniska system
 • Sektionen för militärtekniska tillämpningar
 • Ledningssektionen

Läs mer om ledningsvetenskap och försvarssystem

Programledningen för Officersprogrammet

Läs mer om programledningen för Officersprogrammet

Programledningen för Högre officersprogrammet

Läs mer om programledningen för Högre officersprogrammet

Administrativa avdelningen

Läs mer om administrativa avdelningen vid Militärvetenskapliga institutionen

Centrum för forskning om specialförband

Läs mer om Centrum för forskning om specialförband.

Organisationsschema MVI
Dela: